Завръщат се старите борсови кодове като BREF, CHIM и FIB

За Софарма се предлага SFRM вместо стария SFARM и сегашния 3JR, а за Монбат - MNBT вместо сегашното 5MB и старото MONBAT

Завръщат се старите борсови кодове като BREF, CHIM и FIB
(BGX / BGX)
Коментари